ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಗೌರವ, ಅವಿಧೇಯತೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವದ ಕೊರತೆ. ತಾನು ಗೌರವಿಸದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸದ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಪ್ರಯೋಜನ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದು. ನೀವು ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗೌರವವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಅಥವಾ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಅವಕಾಶದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದುಃಖದ ಭಾವನೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಸುಲಿಗೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಭಾವನೆಗಳ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ, ಘನತೆಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಹೊಂದಿರುವ ಭಾವನೆ. ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಯಾರೋ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವರು. ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ನಿಯಮಅಥವಾ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ದರೋಡೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಬಯಸದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬಹುದು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕದಿಯುವುದು ಎಚ್ಚರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಕಳ್ಳತನದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಕಳ್ಳತನ ದಬ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆ: ಯಾರೋ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಕಂಡ ಮಹಿಳೆ. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸಂಶೋಧಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಜೀವನಕಥೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವಳು ಭಾವಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಉದಾಹರಣೆ 2: ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಕಂಡಳು. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸದಂತೆ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿದಳು. ಉದಾಹರಣೆ 3: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳ್ಳತನ ದಮನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಎಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆದರಿಸಿದರು. ಉದಾಹರಣೆ 4: ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಹದಿಹರೆಯದ ಿಂದ ಕದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕನಸು ಕಂಡಳು. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಜುಗರದ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ನಿಂದಾಗಿ ಆಕೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಬಂದಂತಾಯಿತು.