ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶವಸಂಸ್ಕಾರದ ಕನಸು ಕಂಡಾಗ, ಅಂತಹ ಕನಸು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಹೊರಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸದಿರಲು ಕೂಡ ಸ್ವಪ್ನವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದರ ಬದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಎಚ್ಚರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬೇಗ ನೇಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶವಸಂಸ್ಕಾರದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಕನಸು ನಿಮ್ಮ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ನಿಜವಾದ ಭಯ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಭಯಇರಬಹುದು. ನೀವು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕನಸು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹದ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯವನ್ನು ಸ್ವಪ್ನವು ತೋರಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಭಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀವು ಅಜ್ಞಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರೆ, ಅಂತಹ ಕನಸು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮರೆಯುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಈಗ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಕನಸು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಭಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಜಮಾನರಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಕನಸು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಧಿ ಯ ಕನಸು ಅರ್ಥವನ್ನೂ ನೋಡಿ.