ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳು

ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಕನಸು ಚೇತರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸಂತಾನಶಕ್ತಿಹರಣ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಒಂದು ಅಸಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಆಘಾತಕಾರಿ ಬಳಕೆ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಯತ್ನವು, ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ~ವಿಷ~ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಅಥವಾ ಸಂಘರ್ಷವು ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ಸಂಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿ ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅನುಕಂಪವಿಲ್ಲದೆ ಶಾಶ್ವತ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಅಸಂವೇದನಾರಹಿತ ವಾದ, ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿ ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿ ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕುವ ಬಯಕೆ. ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲು ಬಯಸುವುದೆಂದು ತಿಳಿದಾಗ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಮುಜುಗರದ ಭಾವನೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನೆಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಿರಮಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ.